Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u bij wonen en tijdelijk verblijf de zorg (deels) vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) - waar ook PGB onder valt), en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt u voor de zorg een eigen bijdrage.

Wonen

  • De kale huur begint bij € 650. Hierdoor kan huurtoeslag mogelijk zijn. De totale woonkosten beginnen bij ongeveer € 1050 per maand (afhankelijk van grootte en ligging van het appartement). Deze kosten bestaan uit de kale huur, water, gas, elektra, aansluiting telefoon/tv/internet, algemeen onderhoud en 24 uur per dag aanwezigheid van professionele zorgverleners.
  • De kosten voor het servicepakket zijn afhankelijk van de afspraken die u hierover met ons maakt.


Tijdelijk verblijf

  • Tijdelijke bewoners betalen een vaste eigen bijdrage (onafhankelijk van het inkomen). Hiervoor krijgt u eten, drinken en schoon linnengoed. Ook de kosten van gas, water en elektra worden hiervan betaald.


Dagverzorging

  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de dagverzorging (deels) worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) - waar ook PGB onder valt), en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt u nog een eigen bijdrage.

 

 

naar boven

Nieuws

Bereikbaarheid

De Parrebeam:
Simon Theo en Gea Oevering
Middelweg-Oost 122a
9076 BR St. Annaparochie

Telefoon: (0518) 767 200 / 06-158 232 76
Mail: info@deparrebeam.nl


Noorderbreedte Klantenservice
Telefoon: (058) 280 30 30
Mail: klantenservice@znb.nl
www.noorderbreedte.eu