Wonen

Wonen op De Parrebeam is voor ouderen die hulp of lichte zorg nodig hebben. U kunt met hulp of thuiszorg thuis wonen, maar u voelt zich hierbij steeds minder prettig. U mist gezelligheid, voelt zich niet meer veilig, of u vindt het steeds lastiger om nog goed voor uzelf te zorgen. In dat geval is De Parrebeam echt iets voor u!

Service
We gaan graag in op de individuele wensen van de bewoners als het gaat om service en faciliteiten. U kunt gebruik maken van een individueel servicepakket. Te denken valt aan: eten en drinken, de was, het schoonmaken van uw appartement en de niet geïndiceerde uren voor zorg. U bepaalt zelf welke service u wilt afnemen.


Lichte zorg 
Als het nodig is, krijgt u lichte zorg, zoals hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, naar de wc gaan, wondzorg, medicatie, injecteren en andere lichte verpleegkundige zorg. Heeft u meer zorg nodig, dan regelt de familie Oevering dit voor u, tot zover mogelijk op De Parrebeam.


 

 

naar boven

Nieuws

Bereikbaarheid

De Parrebeam:
Simon Theo en Gea Oevering
Middelweg-Oost 122a
9076 BR St. Annaparochie

Telefoon: (0518) 767 200 / 06-158 232 76
Mail: info@deparrebeam.nl


Noorderbreedte Klantenservice
Telefoon: (058) 280 30 30
Mail: klantenservice@znb.nl
www.noorderbreedte.eu